อำเภอแม่สะเรียง มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง

(26 ต.ค. 65) เวลา 09.30 น. นายสังคม คัดเชียงเเสน นายอำเภอแม่สะเรียง ในฐานะที่ปรึกษากิ่งกาชาดอำเภอแม่สะเรียง พร้อมด้วยนางวิลาวัณย์ คัดเชียงเเสน นายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สะเรียง คณะกรรมการเเละสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สะเรียง เจ้าอาวาสวัดศรีบุญเรือง ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมสนับสนุนถุงยังชีพ จำนวน 18 ชุด โดยมีผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อสม.ประจำหมู่บ้าน ร่วมลงพื้นที่ มอบถุงยังชีพเเละเงินช่วยเหลือให้เเก่ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง พื้นที่ตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 17 ราย ดังนี้

.

1.บ้านน้ำดิบหมู่ที่ 1 จำนวน 1 ราย

2.บ้านห้วยวอก หมู่ที่ 2 จำนวน 3 ราย

3.บ้านทุ่งเเพม หมู่ที่ 3 จำนวน 3 ราย

4.บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 5 จำนวน 3 ราย

5.บ้านคะปวง หมู่ที่ 8 จำนวน 1 ราย

6.บ้านห้วยบง หมู่ที่ 11 จำนวน 3 ราย

7.บ้านจอมกิตติ หมู่ที่ 13 จำนวน 3ราย

.

ทั้งนี้ นายอำเภอแม่สะเรียง ได้พูดคุยซักถามความเป็นอยู่ และสภาพอาการเจ็บป่วยโดยรวม พร้อมทั้งมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้ป่วยเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ และมอบเงินจำนวนหนึ่งให้แก่ผู้ป่วยและครอบครัวผู้ดูแลได้มีขวัญและกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไป


image รูปภาพ
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
Tag