อำเภอแม่สะเรียง มอบบัตรประจำตัวประชาชนให้แก่บุคคลได้รับการแก้ไขปัญหาสถานะทางทะเบียน และมอบรางวัลให้แก่ ผู้ถูกรางวัลสลากกาชาดการกุศลอำเภอแม่สะเรียง ประจำปี 2565

(4 พ.ย. 65) เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สะเรียง นายสังคม คัดเชียงแสน นายอำเภอแม่สะเรียง ประธานการประชุมประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ และมอบบัตรประจำตัวประชาชนให้แก่บุคคลได้รับการแก้ไขปัญหาสถานะทางทะเบียน จำนวน 6 ราย ดังนี้

.

บุคคลได้รับการเพิ่มชื่อและรายการบุคคล ตามระเบียบ สำนักทะเบียนกลาง พ.ศ.2535 ข้อ 97 จำนวน 3 ราย ได้แก่

1.นายโต บุญธนากุล อายุ 65 ปี บ้านเลขที่ 244/3 ม.6 ต.เสาหิน อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

2.นางหน่อแป๊ะ ลิขิตวงศ์กุล อายุ 69 ปี บ้านเลขที่ 21/4 ม.7 ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

3.นางพอฉ่า ศิริโชติ์วาณิช อายุ 48 ปี บ้านเลขที่ 29/1 ม.9 ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

.

บุคคลได้รับการแจ้งเกิดเกินกำหนดบุคคลสัญชาติไทย จำนวน 1 ราย ได้แก่

เด็กหญิงสุนิสา เผ่าแดนไพรพฤกษ์ อายุ 8 ปี บ้านเลขที่ 27 ม.7 ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

.

บุคคลได้รับการแก้ไขรายการในทะเบียนราษฎร จำนวน 2 รายได้แก่

1.นายพัตรพล ครองขุนคีรี อายุ 17 ปี บ้านเลขที่ 29 ม.9 ต.แม่คง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

2.นางสาวขวัญจิรา ครองขุนคีรี อายุ 16 ปี บ้านเลขที่ 29 ม.9 ต.แม่คง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

.

พร้อมกันนี้ นางวิลาวัณย์ คัดเชียงแสน นายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สะเรียง ได้มอบรางวัลให้แก่ ผู้ถูกรางวัลสลากกาชาดการกุศลอำเภอแม่สะเรียง ประจำปี 2565 จำนวน 9 รางวัล จากนั้น ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอแม่สะเรียง ได้บริจาค จำนวน 40,000 บาท ให้กิ่งกาชาดอำเภอแม่สะเรียง เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ตามภารกิจในพื้นที่อำเภอแม่สะเรียง ต่อไป


image รูปภาพ
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar