หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 มอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน ให้แก่โรงเรียนล่องแพวิทยา

(9 พ.ย. 65) พันเอกสมภพ ใจบุญ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 พร้อมคณะ ร่วมพิธีรับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผัก จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้แก่คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนล่องแพวิทยา กับโครงการทหารพันธุ์ดี “ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย” เพื่อน้อมนำแนวทางพระราชดำริ สู่ความพอเพียงในการผลิตและเก็บเมล็ดพันธุ์ผักต่าง ๆ คุณภาพดี

.

เพื่อให้โรงเรียนล่องแพวิทยา ใช้เป็นอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนและราษฎร ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยมีการปรับรูปแบบให้สอดคล้องตามการพัฒนาของโครงการมาโดยตลอด ทั้งนี้กองทัพบกได้ดำเนินโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องในสถานศึกษาต้นแบบ

.

โครงการทหารพันธุ์ดี “ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย” ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่กองทัพบกได้น้อมนำมาดำเนินงานอย่างดีที่สุด เพื่อยังประโยชน์แก่นักเรียน สถานศึกษา และชุมชน เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน ยกระดับคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ ให้มีภูมิคุ้มกันในตนเอง ตามแนวทางพระราชปณิธานและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างปลอดภัยและยั่งยืน


image รูปภาพ
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar