อำเภอสบเมย เชิญร่วมงานวันของดีอำเภอสบเมยและประเพณีวัฒนธรรม รวมชนเผ่าชาวสบเมย 2567

นายศราวุธ  ทังดิน นายอำเภอสบเมย เปิดเผยว่า อำเภอสบเมย เตรียมจัดงานวันของดีอำเภอสบเมยและประเพณีวัฒนธรรม รวมชนเผ่าชาวสบเมย ประจำปี 2567 เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวสินค้าและผลิตภัณฑ์ของดีขึ้นชื่อของอำเภอสบเมย ตลอดจนการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นของพี่น้องชนเผ่าในพื้นที่ เพื่อให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้น โดยกำหนดจัดขึ้นมีระหว่างวันที่ 22-25 มกราคม 2567 ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอสบเมย . ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่ การประกวดธิดาพริกกะเหรี่ยง การประกวดธิดาจำแลง การจัดนิทรรศการร้านค้าของดีของเด่นของแต่ละตำบล การออกร้านของหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจในพื้นที่ การแข่งขันประกอบอาหารจากพริกกะเหรี่ยง การแข่งขันตำข้าว การแข่งขันชกมวยไทย การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง การแสดงจากนักเรียนในพื้นที่ และการแสดงจากศิลปินชื่อดังมากมาย . สำหรับพริกกะเหรี่ยง เป็นผลผลิตทางการเกษตรที่สร้างรายได้ให้กับราษฎรในพื้นที่ เป็นพริกที่มีความเผ็ดและมีกลิ่นหอมเป็นที่ต้องการของตลาดมาก อีกทั้งอำเภอสบเมยเป็นแหล่งผลิตพริกกะเหรี่ยงที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดแม่ฮ่องสอน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar