กุมารแพทย์ โรงพยาบาลแม่สะเรียง เตือน ผู้ปกครองสังเกตบุตรหลาน ช่วงหน้าฝนพบเด็กเล็กป่วย “โรคมือเท้าปาก” เป็นจำนวนมาก

            แพทย์หญิงสลิล ตั้งชวาล กุมารแพทย์ โรงพยาบาลแม่สะเรียง เปิดเผยว่า ช่วงหน้าฝนพบว่าในพื้นที่อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีเด็กเล็กป่วยด้วยโรคมือเท้าปาก เป็นจำนวนมาก ในระยะนี้ขอความร่วมมือพ่อแม่ดูแลสุขภาพเด็กเล็กเป็นพิเศษ เพราะเสี่ยงป่วยง่าย ต้องคอยสังเกตอาการของเด็ก ซึ่งในกรณีที่สถานศึกษาพบนักเรียน เป็นโรคมือเท้าปากในห้องเดียวกัน มากกว่า 2 คน ใน 1 สัปดาห์ ให้ปิดห้องเรียน หากพบผู้ป่วยมากกว่า 1 ห้อง แนะนำให้ปิดโรงเรียนหรือศูนย์เด็กเล็ก นาน 5 วัน เมื่อกลับมาเปิดเรียน ควรคัดกรองอาการเด็กอย่างละเอียดทุกคน ทุกวัน เป็นเวลาอย่างน้อย 2 สัปดาห์

             โรคมือเท้าปากเป็นโรคติดต่อชนิดหนึ่ง ซึ่งเกิดจากการติดเชื้อไวรัส เด็กที่ป่วยเป็นโรคมือเท้าปาก ส่วนใหญ่มักจะเริ่มจากอาการไข้ และจะมีแผลในปาก มีผื่นที่มือที่เท้า ส่วนใหญ่จะเป็นตุ่มแดง ๆ หรือบางครั้งเป็นตุ่มน้ำใสได้ บริเวณฝ่ามือฝ่าเท้า ง่ามนิ้วมือนิ้วเท้า เป็นต้น บางคนเป็นแผลเยอะ และทำให้เจ็บปาก รับประทานอาหารไม่ได้ ทั้งนี้ หากบุตรหลานมีอาการป่วยตามลักษณะข้างต้น ควรพาไปพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยและรับการรักษา

             การรักษาโรคนี้ โดยทั่วไปจะเป็นการรักษาตามอาการ ถ้ามีไข้ก็ให้กินยาลดไข้ เช็ดตัวลดไข้ไปหรือถ้ามีอาการคัน ให้กินยาแก้แพ้ แก้คันได้ ปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนป้องกันโรคมือเท้าปากโดยเฉพาะ แต่ว่าการป้องกันทำได้หลายอย่าง อันที่ดีที่สุดก็คือ หยุดการแพร่กระจายของเชื้อ เพราะฉะนั้น หากมีใครไม่สบายเพราะโรคนี้ต้องหยุดเรียน จะได้ลดการแพร่กระจาย

             ทั้งนี้ ผู้ปกครองควรสอนให้เด็กเช็ดน้ำมูก และปิดปากปิดจมูกเวลาไอ หรือจาม การกินอาหารควรใส่ใจถึงความสะอาดตามหลักสุขาภิบาล โดยให้กินอาหารให้ครบ 5หมู่ เน้นปรุงสุก กินผักหรือผลไม้ที่อุดมด้วยวิตามินและดื่มน้ำอุ่น สอนใช้หน้ากากอนามัย หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้กับผู้ป่วย ล้างมือเป็นประจำ ออกกำลังกายสม่ำเสมอและนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ จะช่วยลดความเสี่ยงที่จะป่วยลงได้


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar