ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอแม่สะเรียง กำหนดพิธีมอบรับหมวกและผ้าพันคอจิตอาสา แก่ผู้ลงทะเบียนจิตอาสาในห้วงเดือนธันวาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 500 ราย

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอแม่สะเรียง กำหนดพิธีมอบรับหมวกและผ้าพันคอจิตอาสา แก่ผู้ลงทะเบียนจิตอาสาในห้วงเดือนธันวาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 500 ราย

ในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565

ณ หอประชุมอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

.

การแต่งกาย ชุดสุภาพโทนสีเหลือง

.

ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ารับมอบหมวกและผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน ได้เลยค่ะ


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar