สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้

วันนี้ 26 พ.ค. 2565 นายพรเทพ  เจริญสืบสกุล  ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมงานวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 ณ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อสร้างความตระหนักและจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2532 ได้กำหนดให้วันวิสาขบูชาของทุกปี เป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติ และเพื่อสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และพระบรมราชวงศ์ ในด้านป่าไม้และสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่และประชาชนได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ ได้แก่ ต้นรวงผึ้ง ต้นมะไฟ และต้นหว้า จำนวน 100 ต้นเป็นการปลูกจิตสำนึกและส่งเสริมให้ประชาชนมีความรักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ และรู้จักใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า ซึ่งจะเป็นแนวทางนำไปสู่การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อรักษาไว้ให้ลูกหลานต่อไป


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar