อำเภอแม่สะเรียง จัดพิธีมอบ-รับชุดจิตอาสาพระราชทาน “จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ”

วันที่ 26 พ.ค. 2565  นายสังคม  คัดเชียงแสน  นายอำเภอแม่สะเรียง ประธานในพิธีมอบหมวก และผ้าพันคอพระราชทาน ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมอำเภอแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน แก่ผู้ลงทะเบียนจิตอาสาพระราชทานตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2560 และเปิดรับลงทะเบียนจิตอาสาพระราชทานผ่านศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดและอำเภอ ระหว่างวันที่ 1-10 ขอทุกเดือน โดยศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอแม่สะเรียง ดำเนินการมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ผู้สมัครจิตอาสาพระราชทาน ที่ยังไม่ได้รับหมวกและผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน ในห้วงวันที่ 1 ธันวาคม 2562 – วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยมีประชาชน และนักเรียน ในพื้นที่อำเภอแม่สะเรียงเข้าร่วมพิธีมอบหมวก และผ้าพันคอพระราชทาน จำนวน 250 คน

ทั้งนี้  เพื่อให้จิตอาสาได้นำไปใช้ในกิจกรรม จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ในการทำความดีให้แก่สังคมส่วนรวม และนำความรักสมัครสมานสามัคคีมาสู่ประเทศชาติ ตลอดจนเพื่อสานต่อพระราชดำริของโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ.


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
Tag