พอ.สว.แม่ฮ่องสอน ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ให้บริกาประชาชนบ้านห้วยช่างคำ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน

วันนี้ (26 พ.ค. 2565) นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยนางจิราภรณ์ โมสิกรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ บ้านห้วยช่างคำ หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อให้บริการด้านการแพทย์แก่ประชาชนในพื้นที่
.
ทั้งนี้ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ และโรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน ออกหน่วยแพทย์ให้บริการการตรวจรักษาโรคทั่วไป, แนะนำการส่งเสริมสุขภาพ, บริการด้านทันตกรรม,การให้คำปรึกษาในการเลิกบุหรี่, การควบคุมโรคติดต่อตามฤดูกาล ตลอดจนการให้ข้อมูลข่าวสารการรณรงค์ให้ความรู้ด้านต่าง ๆ แก่ประชาชนในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดี
.
จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน และคณะ เดินทางเยี่ยมผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง พร้อมมอบสิ่งของยังชีพ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ประชาชน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
Tag