อำเภอแม่สะเรียง จัดกิจกรรมอาสาพัฒนาวัดจอมทอง เนื่องในวันสำคัญของไทย

อำเภอแม่สะเรียง ร่วมกับ เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ จัดกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาวัดจอมทอง เนื่องในวันสำคัญของไทย (วันรำลึกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7) โดยมีนายสังคม คัดเชียงแสน นายอำเภอแม่สะเรียง เป็นประธานเปิดกิจกรรม มีตำรวจ สภ.แม่สะเรียง เรือนจำอำเภอแม่สะเรียง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กองอาสารักษาดินแดน (อส.) นักเรียน นักศึกษา และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ วัดจอมทอง ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

.

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแสดงความรักและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ศูนย์อำนวยการจิตอาสาอำเภอแม่สะเรียง จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

.

โดยร่วมทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบบริเวณวัดจอมทองให้มีความสะอาด และมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม และร่วมกันปลูกต้นไม้ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก "รวมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน" ให้ประชาชนเกิดความรัก ความสามัคคี ทำความดี เพื่อแผ่นดินใน 3 สถาบันหลักของชาติ คือ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ สืบไป


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar