เรือนจำอำเภอแม่สะเรียง เปิดให้ญาติสามารถเยี่ยมผู้ต้องขังได้ แต่ต้องจองล่วงหน้าเท่านั้น

นายเทอดศักดิ์ อังพัฒนพงษ์ ผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอแม่สะเรียง เผยว่า เรือนจำอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้เปิดให้บริการเยี่ยมญาติตามปกติ ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป ซึ่งญาติจะต้องปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดยญาติที่เข้าเยี่ยมผู้ต้องขัง จะต้องฉีดวัคซีนมาแล้ว 2 เข็ม พร้อมเอกสารยืนยันการตรวจ ATK/ RT-PCR ภายใน 24 ชั่วโมง ญาติ 1 คน เยี่ยมผู้ต้องขัง 1 คน

.

โดยญาติต้องจองเยี่ยมล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการเท่านั้น

ผ่านทางโทรศัพท์ หมายเลข 053-681072

หรือผ่านทางแอพพลิเคชั่นไลน์ ID Line : maesariangprison

ในช่วงเวลา 08.30 น.-15.00 น. วันจันทร์- วันศุกร์ เว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

.

โดยญาติที่เข้าเยี่ยมต้องปฏิบัติตนสวมหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ตลอดเวลา และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโควิด 19 ของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
Tag