ประชาชน อ.แม่สะเรียง ร่วมจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

ที่หอประชุมอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายสังคม  คัดเชียงแสน  นายอำเภอแม่สะเรียง พร้อมด้วยข้าราชการ 
และพสกนิกร อ.แม่สะเรียง ทุกหมู่เหล่า ร่วมจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
 สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 
.
ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ทรงเป็นคู่พระบารมี ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระราชหฤทัยมุ่งมั่น 
ในการสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ 
ตลอดจนการพัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ของราษฎร จากหัตถศิลป์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
โดยทรงพระกรุณาส่งเสริมศิลปาชีพอันเป็นการดำรงรักษาเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติไทย ให้ธำรงอยู่ยั่งยืนสืบไป


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar