กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านป่ากล้วย ร่วมกับ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง (ก.ท.บ.) บ้านป่ากล้วย มอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรหลานสมาชิก

(6 มิ.ย. 2565) ที่หอประชุมอำเภอแม่สะเรียง นายสังคม  คัดเชียงแสน  นายอำเภอแม่สะเรียง เป็นประธานมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรหลานสมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านป่ากล้วย โดย กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านป่ากล้วย ร่วมกับ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง (ก.ท.บ.) บ้านป่ากล้วย มอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรหลานสมาชิก จำนวน 31 ทุน

นายแดง  พูลน้อย ประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านป่ากล้วย กล่าวว่า การมอบทุนการศึกษาดังกล่าว เป็นทุนที่มอบให้กับบุตรหลานสมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดินมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระให้แก่ผู้ปกครองและเป็นทุนการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้มีทุนการศึกษาสำหรับใช้ในการศึกษาต่อไป ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล-ระดับปริญญาตรี

ทั้งนี้ เมื่อปี 2548 บ้านป่ากล้วยได้รับพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ถือว่าเป็นหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน แห่งแรกของอำเภอแม่สะเรียง มีการบริหารจัดการที่ดีด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และดำเนินงานด้านดื่น ๆ ควบคู่ไปด้วย นอกจากนี้ยังได้ขยายเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินไปยังหมู่บ้านอื่น ๆ ทั้งในระดับอำเภอ ระดับจังหวัด และระดับภาคต่อไป  


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
Tag