PRD Service

บริการกรมประชาสัมพันธ์

PRD News

ข่าวกรมประชาสัมพันธ์

สวท.แม่สะเรียง จัดพิธีรับ – ส่งมอบงาน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สวท.แม่สะเรียง
สวท.แม่สะเรียง จัดพิธีรับ – ส่งมอบงาน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สวท.แม่สะเรียง พร้อมผนึกกำลังเดินหน้าขับเคลื่อนพัฒนาสวท. มุ่งสะท้อนปัญหาและความต้องการที่แท้จริง ให้เป็นประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่อย่างสูงสุด
ผอ.สปข.3 พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าตรวจประเมินการประกวด สวท.ดีเด่น
ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ เขต 3 พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าตรวจประเมินการประกวด สวท.ดีเด่น ระดับเขต ของ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ประจำปี 2564

Others News

ข่าวกรมประชาสัมพันธ์

Infographic

อินโฟกราฟิิก

Article

บทความ

ginfo
สนง.ป้องกันและปราบปราม
กยศ
e-government