อำเภอสบเมย ประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 การศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์ ลำพูน3-สบเมย

วันนี้ (26 ต.ค. 65) เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมอำเภอสบเมย นายผะอบ บินสะอาด นายอำเภอสบเมย เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 การศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์ ลำพูน3-สบเมย ซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมกับบริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด ได้ดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

.

โดยให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ประชาชนได้แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ในการศึกษาโครงการ เป็นการบูรณาการความคิดเห็นจากประชาชนหน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวข้อง รวมถึงชุมชนที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน สอดคล้องกับพื้นที่ศึกษาโครงการ โดยสามารถสรุปประเด็นความคิดเห็น จัดประชุมรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ปี 2565 เวทีอำเภอสบเมย ดังนี้

.

1. ด้านการทำเกษตร ถ้ามีสายไฟพาดผ่านสามารถเผาซากพืชบริเวณใต้สายไฟได้หรือไม่ และสามารถปลูกพืชอะไรได้บ้าง/ การเผาซากพืชจากการทำไร่หมุนเวียสามารถเผาได้เหมือนเดิมหรือไม่

2. ด้านการชดเชยทรัพย์สิน พื้นที่ที่ชาวบ้านครอบครองเพื่อทำการเกษตรไม่มีเอกสารสิทธิ์จะยังได้รับการชดเชยกรณีมีแนวสายส่งไฟฟ้าพาดผ่านหรือไม่ และจะดำเนินการอย่างไร/ ชาวบ้านจะได้รับประโยชน์อย่างไร ถ้ามีสายส่งไฟฟ้าพาดผ่านพื้นที่หมู่บ้าน

3. ด้านรายละเอียดโครงการ อยากทราบตำแหน่งแนวสายส่งไฟฟ้าแรงสูงที่ชัดเจนว่าผ่านตรงไหน อย่างไร

4. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและผลกระทบสิ่งแวดล้อม กังวลว่าจะกระทบต่อการใช้ชีวิตของชาวบ้าน ทำมาหากินไม่ได้เหมือนที่เคยเป้นมา เนื่องจากทรัพยากรธรรมชาติเปลี่ยนแปลง

5. ด้านการศึกษาจัดทำรายงาน กังวลว่าผลการที่ทางทีมงานโครงการได้ทำการสำรวจจะไม่ตรงกับการสำรวจพื้นที่ของของชาวบ้าน


image รูปภาพ
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
Tag