เปิดตัว "นุ คอร์ ปู่" และ "ฌ่ายไน่" แบรนด์สินค้าสหกรณ์บนพื้นที่สูงอำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

อำเภอสบเมย เปิดตัวแบรนค์สินค้าสหกรณ์บนพื้นที่สูงอำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน "นุ คอร์ ปู่" และ  "ฌ่ายไน่" โดยสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) สวพส. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ ชาวบ้านบ้านกลอเซโล ชาวบ้านบ้านบุญเลอ นำผลิตภัณฑ์และผลผลิตสินค้าทางการเกษตร เปิดบูธแสดงสินค้าเปิดตัวแบรนค์ท้องถิ่นของเกษตรกรบนพื้นที่สูง ภายใต้การดูแลของสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน และสหกรณ์บนพื้นที่สูงอำเภอสบเมย 
.
โดย นายคีตวุฒิ นับแสง สหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมทีมงาน ร่วมกับ สวพส. สหกรณ์พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สามแลบ จำกัด และสหกรณ์พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสบเมย จำกัด นำสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์มาประชาสัมพันธ์ และเปิดตัวแบรนด์ "นุ คอร์ ปู่" และ "ฌ่ายไน่" พร้อมกันนี้ ได้ให้คำแนะนำด้านการผลิต การพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร การพัฒนาพันธุ์ทุเรียน การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ และการเชื่อมโยงด้านการตลาดกับภาคเอกชนแก่ผู้แทนสหกรณ์ เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดให้กับเกษตรกรในพื้นที่


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar