PRD Service

บริการกรมประชาสัมพันธ์

PRD News

ข่าวกรมประชาสัมพันธ์

image
ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ เขต 3 พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าตรวจประเมินการประกวด สวท.ดีเด่น ระดับเขต ของ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ประจำปี 2564
image
สวท.แม่สะเรียง จัดพิธีรับ – ส่งมอบงาน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สวท.แม่สะเรียง พร้อมผนึกกำลังเดินหน้าขับเคลื่อนพัฒนาสวท. มุ่งสะท้อนปัญหาและความต้องการที่แท้จริง ให้เป็นประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่อย่างสูงสุด

Others News

ข่าวกรมประชาสัมพันธ์

Infographic

อินโฟกราฟิิก

Article

บทความ

image
ประชาสัมพันธ์จังหวัดมืออาชีพ
image
อยากสูงวัยอย่างมีคุณภาพ ต้องเตรียมพร้อม 4 ด้านก่อนเกษียณ
image
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น เปิดจุดรับ เปลี่ยนขยะเป็นบุญ รวบรวมขยะนำไปรีไซเคิลหมุนวนกลับมาใช้ใหม่
image
หากฉันมาเสพตึก เพราะ Hundred Years Between ฉันจึงพบ โรงภาษีร้อยชักสาม
image
image
image
image