ปศุสัตว์อำเภอแม่ลาน้อยเร่งฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย

 เมื่อวันที่ 20  มิถุนายน  2565 นายมงคล  เจริญเมือง ปศุสัตว์อำเภอแม่ลาน้อย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัดและเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอแม่สะเรียง ร่วมกับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่ 21 นำเจ้าหน้าที่ลงพื้นเพื่อดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้สุนัขและแมว ทำการผ่าตัดทำหมันในสุนัขและแมวเพศเมีย ตอนในสุนัขและแมวเพศผู้ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ 2565 ในพื้นที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่21 อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
.
จากการปฏิบัติงานในครั้งนี้ได้ทำการวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้สุนัขจำนวน11ตัวและแมวจำนวน1ตัวรวม12ตัว   และทำการผ่าตัดทำหมันสัตว์เพศเมียให้สุนัขจำนวน 5 ตัวเป็นแมวจำนวน1ตัวรวมจำนวน 6 ตัวและตอนสัตว์เพศผู้เป็นสุนัขจำนวน3ตัวนอกจากนี้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าอีกด้วย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                            


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar