ดร.ประภาศรี รัชตะปีติ (คุณกบ) และเครือข่าย ร่วมมอบที่นอนลมและเงินบริจาค ให้แก่โรงพยาบาลแม่สะเรียงและโรงพยาบาลสบเมย

ดร.ประภาศรี รัชตะปีติ และเครือข่าย เป็นตัวแทนของเพื่อน ๆ นำของจากผู้บริจาคที่นอนลมจำนวน 2 หลัง มูลค่า 10,400 บาท มอบแก่โรงพยาบาลแม่สะเรียง โดยมี พญ.สลิล ตั้งชวาล นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้าทีมดูแลผู้ป่วย (PCT) และ คุณอดิศักดิ์ มโนวงศ์ หัวหน้า บปอ.รพ.แม่สะเรียง รับมอบ เพื่อใช้สำหรับผู้ป่วยติดเตียง ในป้องกันการเกิดแผลกดทับ

.

นอกจากนี้ คุณกบและเครือข่าย ยังได้มอบ ที่นอนลมจำนวน 2 หลัง มูลค่า 10,400 บาท และเงินจำนวน 9,000 บาท แก่โรงพยาบาลสบเมย โดยมี นายเจษฎา ต้อนรับ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ โรงพยาบาลสบเมยเป็นผู้รับมอบ พร้อมทั้งมอบเงินจำนวน 55,000 บาท แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสบเมย โดยมี นายกำธร อภิวงค์ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอสบเมย เป็นผู้รับมอบ

.

นายกำธร อภิวงค์ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอสบเมย กล่าวว่า “รู้สึกดีใจที่มีผู้ใจบุญได้เห็นถึงความความสำคัญของการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสบเมย เป็นพื้นที่ชายแดนติดประเทศเมียนมา ต้องใช้ระยะเวลาในการเดินทางกว่า 2 ชั่วโมง จึงจะถึงตัวอำเภอสบเมย การได้รับบริจาคดังกล่าว จะส่งผลดีต่อการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ในยามเจ็บป่วยต่อไป ขอขอบคุณ ดร.ประภาศรี รัชตะปีติ และเครือข่าย ครับ”

.

ทั้งนี้ ยังได้มีการมอบทุนการศึกษาในแก่นักเรียนโรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา” จำนวน 7 ทุน ทุนละ 3,000 บาท และนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 4 ทุน ทุนละ 3,000 บาท ด้วย


image รูปภาพ
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar