มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชนมอบอุปกรณ์ประกอบอาชีพ แก้ปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ

วันนี้ (4 ส.ค. 65) ที่ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สะเรียง นายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในพิธีมอบวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการประกอบอาชีพให้แก่ครัวเรือนเป้าหมาย ภายใต้การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ ระหว่าง กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย และมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยมี นายสังคม คัดเชียงแสน นายอำเภอแม่สะเรียง ได้รับมอบหมายจากนายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการอำเภอแม่สะเรียง เป็นผู้แทนกล่าวต้อนรับ นายสุรพงษ์ เตชะหรูวิจิตร กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง คณะผู้บริหารจากมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง และนายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

.

กรมการพัฒนาชุมชนได้ดำเนินการคัดเลือกครัวเรือนที่มีศักยภาพสามารถพัฒนาได้ โดยพิจารณาจากกิจกรรมของครัวเรือนที่มีโอกาสในการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับครัวเรือน จากผลการพิจารณาของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งมีครัวเรือนเป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์สำหรับการประกอบอาชีพในครั้งนี้ จำนวน 12 ครัวเรือน ได้แก่ นางเกษร ปิยชาติภาคกุล อายุ 67 ปี นายกล สุวรรณศรี อายุ 65 ปี นางศิริพรรณ เปรงปราง อายุ 38 ปี นางวัฒนาพร หยกงามรุ่งทวี อายุ 35 ปี นางสาวอรทัย ขวัญจิตรวนา อายุ 46 ปี นายณัฐธานันท์ อุดมมหาไพร อายุ 55 ปี นายนิพนธ์ สิริรพะพิทักษ์ อายุ 50 ปี นายอุทิศ สิริลาถกุล อายุ 49 ปี นางสาวมาลี เก่งไพรวัลย์ อายุ 35 ปี นายสมพงค์ ปัญญาสนั่นภพ อายุ 29 ปี นายสุรศักดิ์ ลอยแก้ว อายุ 46 ปี และนายเกษม แตะต้อย อายุ 51 ปี

.

ทั้งนี้ การช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสดังกล่าว ให้มีเครื่องมือในการประกอบอาชีพจะส่งผลให้ครัวเรือนเป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar